Jordan

Intro & Day One – Ml. Zahir Karim

 • Introduction
 • Ashaabul Kahf
 • Ammaan City

Download Audio Only

Download Audio with Presentation

————————————–

Day Two – Ml. Ahmad Paruk

 • Battle of Mutah
 • Petra
 • The Blessed Tree

Download Audio Only

Download Audio with Presentation

————————————–

Day Three #01 – Ml. Irfaan Joosab

 • Yarmook
 • Buhairah Tabariyyah
 • Aghwaar

Download Audio Only

Download Audio with Presentation

————————————–

Day Three #02 – Ml. Ebrahim Salajee

Quboor of Sahaabah (radhiyallahu ‘anhum)

 • Sayyiduna Dhiraar bin Azwar (radhiyallahu ‘anhu)
 • Sayyiduna Shurahbeel bin Hasanah (radhiyallahu ‘anhu)
 • Sayyiduna ‘Aamir bin Abi Waqqaas (radhiyallahu ‘anhu)
 • Sayyiduna Abu ‘Ubaidah bin Jarraah (radhiyallahu ‘anhu)

Download Audio Only

Download Audio with Presentation

————————————–

Day Four – Mf. Muhammad Rawat

 • Madyan
 • Nabi Yoosha’ (‘alaihis salaam)
 • Nabi Shuaib (‘alaihis salaam)
 • The Well of Madyan
 • Mount Nebo
 • Dead Sea
 • Border Crossing

Download Audio Only

Download Audio with Presentation

Palestine

Day One – Ml. Ahmad Paruk

 • Jericho
 • Nabi Moosa (‘alaihis salaam)
 • Al-Aqsa

Download Audio Only

Download Audio with Presentation

————————————–

Day Two – Ml. Irfaan Joosab

 • 3 Masaajid
 • Inside the Compound

Download Audio Only

Download Audio with Presentation

————————————–

Day Three – Mf. Muhammad Rawat

 • Old City
 • Graveyard
 • Mount of Olives

Download Audio Only

Download Audio with Presentation

————————————–

Day Four – Ml. Zahir Karim

 • Hebron
 • Bethlehem
 • Baab Lud

Download Audio Only

Download Audio with Presentation